Áp dụng phương pháp tạo hình âm đạo theo Lansac (hội chứng Mayer - Rokitansky - Kuster Hauser)

152 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Đức Hinh 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 5

Trang: 67-71

Từ tháng 9/2022 – 2/2004, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành thực hiện phẫu thuật tạo hình âm đạo cho 12 người bệnh từ 23-45 tuổi, bị hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster Hauser theo phương pháp Lansac. Kết quả cho thấy: kỹ thuật tạo hình âm đạo do Lansac đề xuất khá đơn giản, thời gian phẫu thuật thường không quá 1 giờ, thời gian nằm viện trong vòng 1 tuần. Tỷ lệ các tai biến, biến chứng là rất thấp (với 12 bn này không gặp 1 tai biến hay biến chứng nào). Săn sóc sau mổ không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải kiên nhẫn.
Liên kết