Áp dụng rạch rộng nhục thận cải tiến theo đường Brodel trong phẫu thuật sỏi san hô phức tạp

231 August 31, 2017 1

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 114-119

Liên kết