Áp dụng test sàng lọc (AFP, beta-HCG, estriol không liên hợp) từ huyết thanh của các phụ nữ mang thai để phát hiện các thai nhi bất thường nhiễm sắc thể và dị tật ống thần kinh

246 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 1-7

Nghiên cứu 48 phụ nữ mang thai có nguy cơ cao sinh con dị tật tại 7 xã thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giai đoạn xét nghiệm phù hợp là 3 tháng, giữa thời kỳ mang thai. Kết quả: 2 thai phụ có nguy cơ cao sinh con bị bệnh di truyền do bị dị tật ống thần kinh (giá trị AFP lớn hơn 2,5MoM). 4 thai phụ có nguy cơ sinh con bị bệnh di truyền do rối loạn NST (hội chứng Down, trisomi 18). 1 thai phụ đã được chẩn đoán xác định thai bị não úng thủy (AFP=2,44MoM).
Liên kết