Áp dụng triển khai điểm về thực hành sản xuất tốt-trong cơ sở chế biến thực phẩm

105 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 63-64

Mô hình điểm là Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thịt và sản phẩm từ thịt với qui mô vừa ở tỉnh Hưng Yên từ 6/2002 đến 2/2003. 91%-100% công nhân (CN) trực tiếp sản xuất có ý thức vệ sinh (VS) trong khi sản xuất. VS nhà xưởng được thực hiện hàng ngày. 9,3% CN có móng tay dài. Các phân xưởng đều sử dụng gió tự nhiên, tốc độc gió dưới mức yêu cầu. Phân xưởng chế biến chưa đạt yêu cầu về ánh sáng. 100% bàn tay nhân viên phân xưởng đóng gói (BNPÐ) xúc xích và 20%-100% BNPÐ jam bông đạt yêu cầu độ sạch. 100% nhân viên không mang vật dùng cá nhân vào phòng sản xuất.
Liên kết