áp xe não do nấm aspergillus

99 August 31, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2000

Số: 6

Trang: 52-54

aspergillose xoang sàng hay xoang bướm chỉ được phát hiện trong khi mổ và/hoặc mô bệnh học, còn chẩn đoán trước mổ thường được cho là khối u. Bài viết trình bày một bệnh án aspergillose xoang sàng - hàm xâm nhập lên não thành áp xe, được chẩn đoán lâm sàng là viêm xoang mạn tính và u não áp xe hóa, được mổ dẫn lưu 2 lần cách nhau 3 tháng và đều được chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là áp xe não do nấm sợi. Mặc dầu được điều trị ngoại khoa kết hợp với nội khoa (cefotaxim+flagyl), nhưng bệnh vẫn tiến triển nặng dần, dẫn đến hôn mê sâu, có cơn ngừng thở, đồng tử hai bên giãn, gia đình phải xin về.
Liên kết