Bài thuốc kinh nghiệm: hóc xương, cây chanh

73 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Minh Tân 

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1996

Số: 264

Trang: tr.:17-18

Từ khóa: hóc xương chanh xương

Giới thiệu cách chữa hóc xương theo kinh nghiệm bằng châm cứu và thuốc và một số công dụng của cây chanh.
Liên kết