Bán định lượng ADN của virut viêm gan B trong huyết thanh bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi lồng (Nested polymerase chain reaction -PCR) giúp theo dõi diễn biến bệnh nhân

122 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Thành 

Năm: 2004

Số: 5

Trang: 29-34


Liên kết