Bàn luận về chấn thương sọ não từ những thống kê 2003-2007 tại Bệnh viện Nhân Dân 115

215 August 31, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 1

Trang: 80-82

Cho đến nay, chấn thương sọ não (CTSN) trong lĩnh vực giao thông chiếm tỷ lệ cao, tổn thất từ CTSN là rất lớn. Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115 là một trong hai trung tâm cấp cứu CTSN của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 năm từ 2003-2007, bệnh viện đã cấp cứu và điều trị 74865 ca CTSN do tai nạ giao thông, mổ cấp cứu tính đến tháng 6/2007 là 2826 ca. Đó thực là những con số tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, khủng khiếp về tinh thần kèm theo những tổn phí cực lớn cho mỗi gia đình và toàn thể xã hội phải gánh chịu. Giảm tai nạn giao thông, đây là một vấn đề thuộc trách nhiệm của xã hội, trước tiên là ý thức chấp hành luật giao thông. Về luật giao thông cần có những cập nhật phù hợp, một yếu tố rất quan trọng nữa đó là tầm nhìn chiến lược về hướng phát triển hệ thống giao thông trong tương lai, về cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải công cộng phải thực sự an toàn, tiện ích.
Liên kết