Bàn về các dạng thuốc rượu cổ truyền

67 August 31, 2017 0

Tác giả: Phó Đức Thuần 

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1995

Số: 252

Trang: tr.:13

Từ khóa: thuốc rượu

Dùng thuốc dạng rượu, do có rượu nênngười uống phải chịu tác dụng xấu của rượu. Độc tính của thuốc dạng rượu là do rượu ngâm thuốc quyết định. Cũng có thể độc tính sẽ do tương tác giữa rượu và thuốc, thuốc sẽ làm tăng hay giảm độc tính của rượu. Độ rượu càng cao càng độc. rượu càng được chế biến đúng qui cách thì càng ít độc.
Liên kết