Bàn về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay

99 August 31, 2017 0

Tác giả: Phan Thị Kim 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 38-41

Theo thống kê của ngành y tế, các vụ ngộ độc thực phẩm (NÐTP) người mắc phải điền trị tại các cơ sở y tế như sau: năm 1999 là 7576 người, 2000 là 4233 người, 2001 là 3901 người, 2002 là 4894 người. 48,9-62,4% NÐTP xảy ra ở các bữa ăn gia đình. 4,6-13,8% xảy ra ở các bữa ăn tập thể. Nguyên nhân gây ra NÐTP: vi sinh vật, hóa chất, thực phẩm có độc, không rõ nguyên nhân. Tình hình NÐTP đã bộc lộ rõ sự yếu kém trong công tác quản lý. Trong những năm qua, nhà nước đã ban hành một số qui định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðể làm tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế đang chủ động tích cực triển khai nhiều giải pháp.
Liên kết