Bàn về tiêu chuẩn thôi thở máy

163 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Văn Vững 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1994

Trang: 12-13

Khảo cứu 29 bệnh án bệnh nhân được thở máy có hồi phục tại A9, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1993 đến đầu năm 1994. Phương pháp: phân tích các số liệu về lâm sàng và khí máu khi chỉ định thôi thở máy; theo dõi tiến triển. Kết quả cho thấy thôi thở máy là một chỉ định đặt ra hàng ngày đối với bệnh nhân thở máy. Trong một số trường hợp là một chỉ định khó khăn cần kết hợp tinh tế giữa kinh nghiệm của người làm hồi sức với các tiêu chuẩn lâm sàng và khí máu. Việc theo dõi chặt chẽ nhất thiết phải được thực hiện ít nhất trong 2 giờ đầu. Phải có các biện pháp chuẩn bị thôi thở máy ngay từ khi chỉ định thở máy để đảm bảo rút ngắn thời gian thở máy và rút ngắn ngày điều trị.
Liên kết