Báo cáo các trường hợp ghép tự thân tế bào gốc máu ngoại vi giữ đông lạnh -196 độ C tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM năm 2007

123 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 230-235


Liên kết