Báo cáo sơ bộ về nhiễm hantavirus tại một vài vùng ở miền Nam, 1995

194 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 5-6

Năm 1995, 78 mẫu huyết thanh (HT) của các bệnh nhân sốt xuất huyết đã âm tính với kháng nguyên dengue, 92 HT của người bình thường khỏe mạnh ở một vài tỉnh và 58 HT chuột Rattus norvegicus, Rattus rattus, Rattus exulans được xét nghiệm để tìm kháng thể kháng Hantavirus bằng phản ứng IgG-capture ELISA. Kết quả: 78 HT bệnh nhân sốt xuất huyết đã phát hiện hiện 21 trường hợp (26,9%) HT dương tính với các kháng nguyên Hantavirus, 28 trường hợp (35,9%) dương tính với kháng nguyên virut Hantaan. Lứa tuổi có tỷ lệ nhiễm cao là 16-35 tuổi. Tất cả các HT người bình thường khỏe mạnh và các HT chuột đều âm tính với các kháng nguyên Hantavirus.
Liên kết