Bệnh betathalassemia điều trị tại Trung tâm Huyết học Truyền máu TP. Hồ Chí Minh năm 1991-1993

122 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Văn Bé 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 8

Trang: 31-34

Mục đích: nhằm góp phần đánh giá thêm các vấn đề lâm sàng huyết học và điều trị beta thalassemia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: Năm 1991, 1992 và 6 tháng đầu năm 1993 trung tâm Huyết học TP HCM đã nhận điều trị cho 197 bệnh nhân beta-thalassemia, tuổi nhỏ nhất là 4 tháng tuổi và lớn nhất là 32 tuổi, nam 113 người và nữ 84 người. Phương pháp: thống kê các hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại phòng kế hoạch Tổng hợp của Trung tâm Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả tổng kết kết quả lâm sàng, sinh học và điều trị. Kết luận: các dấu hiệu lâm sàng và sinh học phù hợp với tài liệu đã công bố nhưng tỷ lệ beta-thalassemia kết hợp với hemoglobin E chiếm 32% các trường hợp. Các vấn đề điều trị chủ yếu là truyền hồng cầu lắng, dùng thuốc Desferal có tác dụng tốt. Việc cắt lách để điều trị không giải quyết được bệnh lý vẫn phải truyền máu cho bệnh nhân.
Liên kết