Bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường thách thức và tiến bộ trong điều trị can thiệp

201 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 15-20

Liên kết