Bệnh nhân chửa ngoài tử cung được xử trí tại Bệnh viện Phụ sản Nam Hà (1987-1992)

132 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Động 

Tạp chí: Nội san Phụ sản

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 8-14

Liên kết