Bệnh rối loạn đông cầm máu ở trẻ em tại Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung ương

318 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội nghị khoa học toàn quốc về Hemophilia và đông máu ứng dụng lần thứ VI, Bình Định, ngày 6-7/5/2011

Trang: 51-54

Liên kết