Bệnh tai mũi họng ở vùng núi, trung du, vùng đồng bằng, vùng biển

113 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1985

Số: 4

Trang: 43-48

Khảo sát bệnh tai mũi họng trên 6.300 trẻ từ 1-16 tuổi sinh sống tại Quảng Bình trong 5 năm. Kết quả: tổng số các cháu mắc bệnh tai mũi họng hàng năm chiếm tỷ lệ cao 45,7%, có thể xếp tai mũi họng là một căn bệnh xã hội. Trong đó, 745 cháu bị viêm VA (11,8%) có chỉ định nạo để điều trị và phòng bệnh khác do ổ viêm VA gây ra, viêm VA mạn tính chiếm 8,17%, viêm tai giữa mạn tính chảy mủ 2,3%, dị tật dị hình chiếm 0,23%. Vùng đồng bằng có tỷ lệ mắc cao 16%, hay gặp ở vùng đông dân cư, vệ sinh môi trường không tốt, gia đình đông con, vệ sinh hằng ngày bị hạn chế. Vùng biển có tỷ lệ viêm VA 8,25%, tỷ lệ mắc bằng 1/2 vùng đồng bằng.
Liên kết