Bệnh tiêu chảy do virut rota ở Việt Nam 1998-2003

125 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Đức Anh 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 5-8

Nghiên cứu virut Rota tại 6 bệnh viện của 4 thành phố lớn ở Việt Nam trong 5 năm từ 1998-2003. Hơn 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện với triệu chứng tiêu chảy đã được lấy bệnh phẩm và xét nghiệm phát hiện kháng nguyên virut Rota. Kết quả: tỷ lệ nhiễm virut Rota ở trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy là 56% (1998-2000) và 55% (2000-2003). Tỷ lệ phát hiện virut Rota thay đổi từ 44-62%. Các chủng virut Rota phân bố không đồng nhất ở các khu vực địa lý khác nhau giữa các tỉnh miền Bắc và miền Nam.
Liên kết