Biên chế và phương thức hoạt động của hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 1993-2001

110 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 6

Trang: 82-84

Nghiên cứu công tác tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) của các tỉnh đồng bằng sông Hồng từ 1993-2001 thấy: mỗi quận huyện tổ chức từ 1-2 hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS là phù hợp, điều này phụ thuộc chủ yếu vào địa bàn hẹp hay rộng và số công dân cần khám tuyển. Biên chế mỗi hợp đồng khám tuyển NVQS gồm: 13,47±6,43 người, trong đó: bác sỹ 5,35±2,75; y sĩ 4,25±2,56; y tá 4,02±2,72 người. Tổ chức khám tuyển tại cụm xã là phương thức hoạt động phù hợp nhất với vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng.
Liên kết