Biến chứng của viêm gan ở thai phụ bị viêm gan chuyển dạ đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 10 năm (1996 - 2005)

149 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 20

Trang: 20-24

Liên kết