Biến chứng, tái phát và di căn sau điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB-IIA

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Bùi Diệu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 11

Trang: 66-68

Đặt vấn đề: Biến chứng, tái phát và di căn sau xạ trị ung thư cổ tử cung thường được các nhà nghiên cứu quan tâm và mô tả đồng thời với hiệu quả điều trị và thời gian sống thêm sau xạ trị. Mục tiêu: Nhằm mô tả tỷ lệ biến chứng, tái phát và di căn sau điều trị của các bệnh nhân ung thư cổ tử cung được xạ trị tiền phẫu bằng Radium và Caesium. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu sử dụng chiến lược thiết kế nghiên cứu can thiệp trong đó nhóm đối chứng là 113 bệnh nhân ung thư cổ tử cung được điều trị bằng Radium và nhóm can thiệp gồm 113 bệnh nhân ung thư cổ tử cung được điều trị bằng Caesium. Kết quả: Tỷ lệ biến chứng ngay sau khi xạ trị là khá cao, đặc biệt là hai biến chứng tiêu chảy và viêm trực tràng chảy máu (46,9% và 32,7%). Tiếp theo là viêm trực tràng nhày và đau chiếm tỷ lệ 23%. Các biến chứng khác như đái buốt, đái rắt, chít hẹp trực tràng và chít hẹp âm đạo chiếm tỷ lệ rất thấp (1,8% so với 4,4%). Tỷ lệ di căn chung cho cả hai nhóm bệnh nhân được xạ trị bằng Radium và Caesium là tương đối thấp (20,8%). Kết luận: Cần có những nghiên cứu khác sâu hơn về mối liên quan giữa biến chứng và loại tế bào ác tính, kích thước khối u và thời gian mắc bệnh.
Liên kết