Biến đổi các chỉ tiêu cận lâm sàng ở những bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị bằng phương thức kết hợp tắc mạch hoá dầu và tiêm ethanol qua da

157 August 31, 2017 1

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 39-44

Liên kết