Biến đổi protein niệu, protid máu và tốc độ máu lắng trong hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em trước và sau điều trị bằng prednisolon.

346 August 31, 2017 1

Năm: 2006

Trang: 177-183

Liên kết