Biến đổi thông khí phổi trong lupus ban đỏ và xơ cứng bì hệ thống

121 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2002

Số: 1

Trang: 39-43

44 bệnh nhân nội trú của Khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng và Khoa cơ xương khớp BVBạch Mai (5/1994-9/1999). Nhóm Lupus ban đỏ có 20 BN, gồm 18 nữ, 2 nam, tuổi từ 16-56, lứa tuổi 16-39 chiếm tỉ lệ 85%. Nhóm xơ cứng bì gồm 24 BN, 20 nữ và 4 nam, tuổi từ 13-70, tuổi từ 30-49 chiếm tỉ lệ 61,7%. KQ: rối loạn thông khí phổi rất phổ biến. Mức độ rối loạn thông khí liên quan tới thời gian mắc bệnh. Hiện tượng yếu cơ phổ biến ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống: chỉ số FEV1/FIV1>1 có ở 11/13 trường hợp. SVC và FVC giảm ở cả 2 nhóm bệnh, nhưng giảm nhiều hơn trong xơ cứng bì hệ thống.
Liên kết