Biến động và giá trị lâm sàng của các dấu ấn (Marker) virut viêm gan B ở bệnh nhân viêm gan B cấp có HBsAg(+)

212 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Kim Nữ Hiếu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 11

Trang: 7-10

Nghiên cứu 74 bệnh nhân (BN) bị viêm gan B cấp tại Viện Quân Y 108, từ 2/1991 đến 1/1994, tuổi từ 15 đến 60. Kết quả: HBsAg chuyển âm trung bình 6,4 tuần, HBeAg mất sớm vào tuần thứ 4 của bệnh; ở tất cả BN anti HBc xuất hiện sớm và cả anti HBc IgM (+); anti HBe xuất hiện tương đối sớm, có mặt lúc vào viện ở 53,33% và khi ra viện ở 73,33%; anti HBs âm tính xuất hiện muộn đến tuần thứ 9 của bệnh vẫn chưa xuất hiện; BN có HBsAg (+) và HBeAg (+) có xu hướng bệnh diễn biến kéo dài và nặng hơn BN có HBsAg (+) đơn thuần; bệnh nhân ra viện có HBsAg (+) có triệu chứng lâm sàng và các rối loạn chức phận gan nhiều hơn so với nhóm ra viện với HBsAg (-); BN ra viện với anti HBe (+) rối loạn chức năng gan được cải thiện hơn so với những BN ra viện có anti HBe (-).
Liên kết