Biện pháp phối hợp diệt Xenopsylla cheopis truyền bệnh dịch hạch và Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết bằng hoá chất permethrin và icon tại Tây Nguyên

124 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Yên 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1 PB.

Trang: 233-237


Liên kết