Biểu hiện lâm sàng 155 trường hợp lao xương - khớp tại Bệnh viện Bạch Mai (1988-1993)

104 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1994

Số: 10

Trang: 21-25

Tìm hiểu trên 155 trường hợp lao xương – khớp, trên 16 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1988-1993. Kết quả cho thấy: lao xương-khớp vẫn còn gặp nhiều trên lâm sàng với 53% số bệnh nhân là lao đốt sống, 4% lao các khớp ngoại biên. Trong lao đốt sống, tổn thương vùng lưng-thắt lưng chiếm 91% (65% có tổn thương từ 2 đốt trở lên). Lao khớp ngoại vi: khớp háng chiếm 40%, khớp gối 23% và khớp bàn cổ chân chiếm 15%. Chẩn đoán xác định bằng chọc hút tế bào với kim nhỏ tìm các tổn thương điển hình của lao đạt tỉ lệ dương tính 65%.
Liên kết