Biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và cung lượng đỉnh ở bệnh nhân viêm phế quản mạn điều trị tại Khoa Nội 2 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2003

110 August 31, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 21-26


Liên kết