Biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và cung lượng đỉnh ở bệnh nhân viêm phế quản mãn điều trị tại khoa Nội II bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2003

112 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 21-27

Liên kết