Blastolysine, một bài thuốc dân tộc chống ung thư

295 August 31, 2017 0

Năm: 1990

Số: 61-62

Trang: 13-18

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc dân tộc Blastolysine trên 39 BN bị bệnh nguyên bào nuôi (16 BN chửa trứng, 12 BN ung thư biểu mô màng đệm, 11 BN chửa trứng xâm nhập). Kết quả: 8/12 BN ung thư biểu mô màng đệm (67%), 11/11 BN chửa trứng xâm nhập (100%) đã khỏi, với tỷ lệ khỏi chung là 83%. Không có ca nào tái phát sau 3-6 năm. 16 BN chửa trứng điều trị Blastolysine, sau 2 năm không có BN nào bị biến chứng ác tính. Với tính chất điều hòa cơ thể, không độc hại, tác động trên tế bào non, Blastolysine có thể được dùng để phòng và điều trị nhiều loại ung thư, cũng như điều trị kết hợp với tia xạ, hóa chất và phẫu thuật.
Liên kết