Bong võng mạc do đứt chân võng mạc: đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật

153 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 21-23

Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng của bong võng mạc do đứt chân võng mạc (BVM DĐCVM) và đánh giá kết quả phẫu thuật.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả lâm sàng tiến cứu không đối chứng. 30 bệnh nhân được chẩn đoán là BVM DĐCVM và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2010.
Kết quả: 30 bệnh nhân tuổi trung bình là 30,4±13,7, trong đó 80% là nam giới. Bong qua hoàng điểm 83% các trường hợp BVM DĐCVM. Vị trí đứt chân chủ yếu ở thái dương dưới có liên quan đến yếu tố chấn thương đụng dập. Tiến triển mạn tính ít triệu chứng gặp trong 76,6% các trường hợp. Kích thước đứt chân võng mạc dưới 2 cung giờ. Điều trị bằng phương pháp đai độn tại chỗ và củng mạc kết quả tốt, võng mạc áp trên 95% sau một lần phẫu thuật. Cải thiện thị lực 60%, biến chứng trong phẫu thuật 10%.
Kết luận: bong võng mạc do đứt chân võng mạc chiếm tỷ lệ 5,7% bong võng mạc nguyên phát. Thường gặp ở người trẻ, nam giới liên quan đến chấn thương đụng dập, đa phần đứt chân võng mạc ở thái dương dưới.

Liên kết