Bước đầu áp dụng kỹ thuật xạ hình và gamma probe để phát hiện và sinh thiết hạch gác trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

164 August 31, 2017 0

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 113-117

Liên kết