Bước đầu áp dụng phương pháp mới trong đóng rò bàng quang âm đạo phức tạp tại Bệnh viện Hà Tĩnh

104 August 31, 2017 0

Tác giả: Dương Quang Phúc 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 24-25

Từ 1993 đã áp dụng phương pháp (PP) đóng rò bàng quang - âm đạo (BQ-AĐ) tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Giới thiệu hai bệnh án BQ-AĐ phức tạp. Bệnh nhân (BN) nữ 70 tuổi ở xã Sơn Kim - Hương Sơn - Hà Tĩnh bị rò BQ-AĐ sau mổ cắt tử cung cách đây 25 năm, đã mổ 3 lần đóng rò bằng đường trên nhưng thất bại, được mổ theo PP mới kết quả tốt. BN nữ 58 tuổi ở Kỳ Khang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh bị rò BQ-AĐ sau mổ cắt tử cung cách đây 15 năm, 2 lần đóng rò bằng đường trên thất bại, được mổ theo PP mới kết quả tốt. PP mới có ưu điểm: mổ nhẹ nhàng, gây tê tuỷ sống, đi trực tiếp vào lỗ dò, hậu phẫu đơn giản, không có sẹo ở thành bụng, đặc biệt các trường hợp đi đường trên thất bại.
Liên kết