Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính và HBeAg âm tính

156 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 8-15

Từ khóa: entecavir viêm gan B

Liên kết