Bước đầu đánh giá hiệu quả Imatinib Mesylat trong điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy giai đoạn tiến triển

113 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 55-62

Liên kết