Bước đầu đánh giá hiệu quả lâm sàng và kinh tế của điều trị dự phòng hen phế quản bằng Seretide (Salmeterol/Fluticasone)

127 August 31, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2011

Số: 61

Trang: 60-66

Liên kết