Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp điện châm kết hợp bấm huyệt và luyện tập trong điều trị bệnh đau và hạn chế vận động khớp vai

136 August 31, 2017 0

Năm: 2002

Số: 1

Trang: 26-29

Liên kết