Bước đầu đánh giá tác dụng của phác đồ FUFOL-Aslem trên các thông số miễn dịch máu ngoại vi trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật

125 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 9

Trang: 19-22

Đánh giá tác dụng của phác đồ FUFOL-Aslem trên các thông số miễn dịch máu ngoại vi trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật trên 23 bệnh nhân (BN) ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 5/2005-5/2006. BN được lựa chọn ngẫu nhiên vào nhóm chứng không dùng aslem và nhóm thử dùng aslem trước phẫu thuật: tiêp bắp aslem 1 ống 0,3mg/24 giờ (trước mổ ít nhất 24 giờ). Sau phẫu thuật tiêm bắp 1 ống aslem 0,3mg/48 giờ cho đến hết 6 đợt truyền hóa chất. Cả 2 nhóm sử dụng hóa chất theo phác đồ FUFOL. Kết quả: phác đồ điều trị bổ trợ bằng aslem bước đầu cho thấy có tác dụng phục hồi cả về số lượng và chức năng của các tế bào có thẩm quyền miễn dịch máu ngoại vi tại thời điểm theo dõi xa. Sự phục hồi về số lượng thể hiện qua sự tăng số lượng tuyệt đối của các phân nhóm lympho như T CD3+, T CD8+. Sự phục hồi về chức năng thể hiện rõ thông qua sự tăng cường đáp ứng chuyển dạng lympho bào.
Liên kết