bước đầu đánh giá tình hình nhiễm trùng phối hợp virus viêm gan B và virus viêm gan C trên bệnh nhân HIV(+) tại bệnh viện Bạch Mai

119 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 64-69

Nghiên cứu trên 427 bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh Viên Bạch Mai có HIV (+) trong 6 tháng đầu năm 2002. Kết quả cho thấy tỉ lệ bệnh nhân nhiễm HIV(+) trong nhóm nghiên cứu có anti HCV (+) là 81,03%, tỷ lệ HBsAg ở bệnh nhân HIV(+) là 18,26%. Tỷ lệ đồng nhiễm virut viêm gan B, C ở bệnh nhân HIV(+) là 14,9%. Tỷ lệ nhiễn HCV ở bệnh nhân HIV(+) do tiêm chích là 88,5% ở bệnh nhân cả tiêm chích lẫn quan hệ tình dục không an toàn là 83,67%. Nhóm nhiễm HIV do quan hệ tinh dục tỉ lệ nhiễn HCV là 47,44%
Liên kết