Bước đầu đánh giá tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân đa u tủy xương tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM

129 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội nghị khoa học toàn quốc về Hemophilia và đông máu ứng dụng lần thứ VI, Bình Định, ngày 6-7/5/2011

Trang: 19-23

Liên kết