Bước đầu điều trị bướu nguyên bào nuôi di căn âm đạo bằng cách tiêm methotrexate tại nhân di căn

206 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 17-20

Nghiên cứu phương pháp điều trị bướu nguyên bào nuôi di căn âm đạo bằng cách tiêm methotrexate (MTX) tại nhân di căn trên 31 bệnh nhân (19 BN tiêm MTX tại nhân di căn, 12 BN còn lại làm nhóm chứng), điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ từ tháng 5/1994-10/1995. Liều lượng thuốc: tiêm cách ngày 20mg MTX/ngày và xen kẽ với acid folinic với liều bằng 1/10 liều của MTX. Kết quả: không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về tuổi, số lần sinh. Trong 19 BN được tiêm MTX tại nhân di căn, chỉ 13/19 (68,4%) ca phải bóc nhân, 6 ca nhân di căn biến mất sau khi tiềm từ 2-3 đợt MTX. Nhóm chứng 100% phải bóc nhân. Chưa ghi nhận được sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ đáp ứng với hóa trị trong 2 nhóm BN. Thời gian trung bình hCG trở về bình thường ở nhóm tiêm nhân là 17,84±9,31 tuần (từ 5-46 tuần), ở nhóm không tiêm nhân là 25,5±12,38 tuần. Tử vong không xảy ra trong cả 2 nhóm BN, nhưng chảy máu khi bóc nhân vẫn là tai biến chủ yếu, không thấy các tai biến khác như thủng niệu đạo, nhiễm trùng nơi bóc nhân ở cả 2 nhóm. Tác dụng phụ của hóa trị trong nhóm nghiên cứu cũng thấp hơn nhóm chứng.
Liên kết