Bước đầu khảo sát một số nhóm chất và nghiên cứu chiết xuất flavonolignan từ cây cúc gai di thực trồng ở Sa Pa

171 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2002

Số: 3

Trang: 73-76

Liên kết