Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm nấm da và nấm ngoại biên ở bệnh nhân được xét nghiệm nấm tại khoa Ký sinh trùng - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế trong năm 2003

124 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 80-85

Xét nghiệm 384 bn được chẩn đoán lâm sàng nhiễm nấm da bằng ký thuật xét nghiệm nấm trực tiếp với dung dịch KOH 20% tại khoa ký sinh trùng - BV Trường đại học y khoa Huế, có 199 trường hợp (51,85%) nhiếm nấm. Trong đó tỷ lệ nhiễm nấm chung: 199 trường hợp (51,85%), trong đó nhiễm nấm sợi Dermatophyte là chủ yếu (91%) và nấm men Candida chiếm vị trí thứ yếu 9,00%. Tỷ lệ nam/nữ của bệnh là 1/4. Độ tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất từ 11-30 tuổi.
Liên kết