Bước đầu nghiên cứu biến động của kháng thể kháng HP trước và sau điều trị bằng phác đồ pantoprazol-Amoxicilin-Clarithromycin ở bệnh nhân loét tá tràng có H.pylori dương tính

202 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 1-8

Liên kết