Bước đầu nghiên cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên do lạnh bằng châm cứu và thuốc y học cổ truyền tại Bệnh viện y học cổ truyền năm 2002-2003

104 August 31, 2017 0

Tác giả: Lương Trần Khuê 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 11 - SĐB Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHY Hải Phòng

Trang: 96-100

Nghiên cứu 37 bệnh nhân (BN) liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh được điều trị bằng châm cứu và thuốc y học cổ truyền tại Bệnh viện y học cổ truyền năm 2002 - 2003. 20 nam và 17 nữ, lứa tuổi 20 - 40 chiếm 51%. Nhóm I có 26 BN (nhóm BN điều trị ở tuần đầu), nhóm II có 11 BN ( nhóm BN điều trị ở những tuần sau). Sau 2 tuần điều trị: 81% BN khỏi, 13,6% BN đỡ, 5,4% BN không khỏi bệnh. Nhóm I: 100% BN khỏi bệnh, nhóm II: 90% BN khỏi bệnh, 10% BN không khỏi bệnh.
Liên kết