Bước đầu nghiên cứu hiệu quả lâm sàng hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp bằng siêu âm dẫn chế phẩm Omegaka

157 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 7

Trang: 54-57


Liên kết