Bước đầu nghiên cứu hình ảnh X quang của búi giun đũa trên phim chụp bụng không chuẩn bị để chẩn đoán tắc ruột giun

140 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 32-34

387 tr­ường hợp tắc ruột giun (TRG) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình từ 1/1/1996-30/9/1997. Tỷ lệ chẩn đoán đúng TRG ở người lớn là 9,5%, ở trẻ em là 63,3%. Tỷ lệ điều trị phẫu thuật đối với TRG ở người lớn là 35%, ở trẻ em là 9,1%. TRG ở trẻ em phần lớn không mổ. Điều trị nội khoa đạt kết quả 90,9%. Trong TRG, hình ảnh búi giun đũa có thể thấy được trên phim X quang chụp bụng không chuẩn bị với tỷ lệ 43,7% và là 1 dấu hiệu khách quan có giá trị để chẩn đoán nguyên nhân tắc ruột, đặc biệt là đối với người lớn, khi mà trên lâm sàng không sờ thấy búi giun.
Liên kết