Bước đầu nghiên cứu hội chứng đỏ da toàn da do thuốc

121 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 35-39

Liên kết