Bước đầu nghiên cứu kết quả tế bào học ở những bệnh nhân có pH âm đạo từ 9,0 đến 14,0 tại Bệnh viện K Hà Nội

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1995

Trang: 76-77

Mục đích: thử so sánh kết quả tế bào của lam kính với mức độ pH ở cổ tử cung của những bệnh nhân (BN) tới khám và điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội trong năm 1993, 1994, 1995, xem có sự liên quan với nhau không, hy vọng có thể áp dụng cho tuyến cơ sở theo dõi và gửi BN có pH ở mức độ báo động lên tuyến trên khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác.
Đối tượng và phương pháp: 296 BN có vấn đề cổ tử cung và âm đạo tại Bệnh viện K Hà Nội được đo pH âm đạo bằng giấy đo pH và chẩn đoán tế bào học bằng kỹ thuật áp lam kính.
Kết quả: tác giả tổng kết sự phân bố tần số kết quả áp lam kính với các thang pH khác nhau. So sánh kết quả áp dụng lam kính ở pH=9,0 với kết quả ở các pH khác. Kết luận: tỷ lệ áp lam kính dương tính cao nhất ở pH=14,0. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê kết quả áp lam kính giữa pH=9,5; 11,0; 11,5 và pH=14,0.
Liên kết